Gastronominin Kökenleri

24/09/2020

Gastronomide sırası geldiğinde ortaya çıkmış ve onun bütün kız kardeşleri yeni gelene yer açmak için yakınlaşmıştır. Bizi beşikten mezara kadar destekleyen, aşkın zevklerini ve dostluğa güveni artıran, nefreti silahsız bırakan, işleri kolaylaştıran ve hayatın kısa yolunda, ardından yorgunluk gelmeyen ve diğer bütün zevklerin yorgunluklarını alan tek zevki sunan gastronomi reddedilebilir miydi? Kuşkusuz, hazırlıkların yalnızca maaşlı hizmetkarlara bırakıldığı, sırrın yer altlarında saklandığı, bu konunun yalnızca aşçılara ayrıldığı ve yazılanların küçük kitaplardan ibaret olduğu süre zarfında, bu çalışmaların sonuçları yalnızca bir sanatın ürünleri olmuştur.

Ama nihayet, belki de fazlasıyla geç olarak, bilginler birbirlerine yaklaşmıştır.Bunlar besin maddelerini incelemiş, çözümlemiş ve sınıflandırmış, en basit elementlerine indirgemişlerdir.

Sindirimin gizemlerini araştırmış ve cansız maddeyi değişimleri içinde izleyerek, bunun nasıl canlanabileceğini görmüşlerdir. Beslenme biçiminin birkaç gün, birkaç ay ya da hayat boyu yarattığı geçici ya da sürekli etkileri takip etmişlerdir. Bunun düşünme yetisine kadar uzanan etkisine, bazen ruhun duyular tarafından etkilendiğine, bazen de ruhun bu organların yardımı olmaksızın hissettiğine şahit olmuşlardır ve bütün bu çalışmaların sonucunda, her insanı ve yaratılışın besine çevrilebilecek her kısmını kapsayan yüksek bir varsayım ortaya çıkarmışlardır.

Bütün bunlar bilginlerin laboratuvarlarında meydana gelirken, salonlarda insanı besleyen bilimin, en az onu öldürmeyi öğreten bilim kadar değerli olduğu yüksek sesle söylenmekteydi.Şairler sofra zevklerini şarkılaştırmakta güzel ve nitelikli yemekleri konu alan kitaplar, daha derin bakış açıları ve daha genel faydaları olan özdeyişler sunmaktaydı.

İşte gastronominin ortaya çıkışının ön koşulları bunlardı.

Posted in Genel
\

Rezervasyon Formu
Reservation Form

    error: İçerik korunmaktadır!