Boğaziçi Lüferi Coğrafi İşaret Tescili

11/05/2024

Odamız koordinasyonunda, İstanbul Coğrafi İşaretler Konsorsiyumu paydaşları ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda; “Boğaziçi Lüferi” ibareli coğrafi işaret başvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu  (TÜRKPATENT) tarafından, 26.02.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere, 10.01.2024 tarihinde 1520 tescil numarası ile “mahreç işareti” türünde Odamız adına tescil edilmiştir

Boğaziçi Lüferi coğrafi işaret tescil işlemi, TÜRKPATEN’in 15.01.2024 tarihli 165 sayılı Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanmıştır.

Gerek üreticilerin, gerekse tüketicilerin korunması adına; “Boğaziçi Lüferi” coğrafi işareti ancak, tescil belgesinde koordinatları belirtilen coğrafi sınırdan ve tescil belgesinde belirtilen üretim metoduna uygun olarak elde edilen lüfer balığının üretim/satış/pazarlama/dağıtımı halinde kullanılabilecektir. 

“Boğaziçi Lüferi” adıyla üretim/satış/ pazarlama/ dağıtım yapılması halinde ekli Coğrafi İşaret Tescil Belgesindeki;

–       Coğrafi işaret adının,

–       Coğrafi işaret logosunun,

–       29 Aralık 2017 tarihli 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği”ne uygun amblemin

kullanımına,

–       Tescil belgesinde yer verilen diğer esaslara (coğrafi sınır, ürünün ayırt edici özelliklerine vb.)

riayet edilmelidir.

“Boğaziçi Lüferi” coğrafi işaretine ilişkin denetim mercii (İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, S.S. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, S.S. Fatih Su Ürünleri Kooperatifi, S.S. Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi ve İstanbul Ticaret Odası) tarafından yapılacak denetimlerde, yukarıda belirtilen esaslarda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ihlalde bulunanlar hakkında,  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda öngörülen hukuki yollara başvurulması zarureti gündeme gelecektir.

Bununla birlikte, 24.04.2017 tarihli 30047 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi uyarınca; Boğaziçi Lüferi coğrafi işaret tesciline konu ürünü üreten veya işleyen veya tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile konu özelliklerini etkileyen bir işlem yapan kişilerin  söz konusu faaliyetlerini ve irtibat bilgilerini; tescilin Bültende yayımlandığı 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren 6 ay içinde (15 Temmuz 2024 tarihinden önce), üretim ve pazarlama faaliyetine tescilden sonra başlayacak olanların ise üretim ve pazarlama faaliyetine başlama tarihinden itibaren altı ay içinde  Odamıza bildirmesi ve/veya bahse konu kişi ve faaliyetleri hakkında Odamıza bilgi verilmesi, ayrıca coğrafi işaret kullanıcıları ile Odamız arasında coğrafi işaret kullanım sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

Bilgi, İstanbul Ticaret Odası tarafından sağlanmıştır.

Posted in Genel
Yorum Yaz
\

Rezervasyon Formu
Reservation Form

    error: İçerik korunmaktadır!