Genel

Türk Mutfağı

Toplam 783.562 km2’lik yüzölçümü ile hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan Türkiye, pek çok uygarlığın kesiştiği bir ülkedir. Kuzeyde Karadeniz, Slav dünyası ile doğal bir sınır çizmekte; doğudaki dağlık bölgeler onu Kafkaslarla ve İran ile birleştirmekte; güneyde ise Arap dünyası ile komşuluk yapmaktadır. Ayrıca, Akdeniz ve Ege Denizi, Türkiye’yi Akdeniz dünyası ile birleştirmektir.
Sıcak-orta olarak adlandırılan subtropikal kuşakta yer alan Türkiye’de Akdeniz, Karadeniz ve Karasal olmak üzere üç farklı iklim bölgesi ortaya çıkmıştır; Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü maki denilen kısa boylu bodur ağaçlardan oluşmakta, Karadeniz ikliminin hakim olduğu Karadeniz kıyılarında ise ormanlar bulunmaktadır.İç bölgelerde ise karasal iklimin etkisiyle doğal bitki örtüsü bozkırlardır.Türkiye’de en fazla yer kaplayan yer şekli dağlar olup, akarsular bakımından da zengin bir ülkedir.Akarsuların boyları kısa akış hızları ise fazladır.

Tıpkı bir mozaik gibi Türkiye atalarının miras bıraktığı kültürel zenginliği yaşamaktadır.Beslenme biçimleri, içinde bulunulan kültürel-coğrafi-ekolojik ekonomik yapıya ve tarihsel sürece göre şekillenmektedir.Türk mutfağı denildiğinde Türkiye’de yaşayan insanların beslenmesini sağlayan yiyecekler-içecekler, bunların hazırlanması, pişirilmesi, korunması; bu işlemler için gerekli araç-gereç ve teknikler ile yemek yeme adabı ve mutfak çevresinde gelişen tüm uygulamalar ve inanışlar anlaşılmalıdır.

Orta Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürünlerdeki çeşitlilik, uzun bir tarihsel süreç boyunca birbirinden farklı birçok kültürle yaşanan etkileşim, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorlukların saraylarında gelişen tatlar, mutfak kültürünün yapısını kazanmasında rol oynamıştır.Genel olarak tahıl, çeşitli sebze ve bir miktar etle sulu olarak hazırlanan yemek türleri, çorbalar, zeytinyağlılar, hamur işleri ve kendiliğinden yetişen otlarla hazırlanan yemeklerden oluşan Türk mutfağı; pekmez, yoğurt ve bulgur gibi kendine özgü sağlıklı yiyecek türlerini ortaya çıkarmıştır.

Balkan ve Ortadoğu mutfaklarından hem etkilenmiş hem de etkilemiş olan Türk mutfağı yörelere göre farklılık göstermektedir. Karadeniz mutfağı ve Güneydoğu Anadolu mutfağı birçok bölgesel mutfak kendine özgü yöresel ürünler sergilemekle birlikte diğer bölgeler de etkileşim içinde bulunmaktadır. Bu durum aslında o bölge mutfaklarının bir zenginliği olarak da düşünülebilir.