Kimi Su, Kimi Umman, Kimi Derya, Kimi Deniz Der Ona!

08/02/2023

Ülkemizin denizlerle çevrili olması nedeniyle balık mutfağının ve balıkçılığın önemi büyüktür. Türkiye, bulunduğu coğrafi bölgede denizleri, tatlı ve tuzlu gölleri, barajları, akarsuları ve kaynak suları ile su ürünleri potansiyeli, avlanan tür çeşitliliği ve miktarı bakımından şanslı bir ülkedir. Zengin sularımızda sportif amaçlı avlanabilecek balıklardan bazıları sudak, tatlı su kefali, kızılkanat, sazan, alabalık, tatlı su levreği, bıyıklı balık, yılan balığı, yayın, turna, inci balığı, kara burun,in balığı ve çıpaktır.Denizlerde el oltası veya makaralı kamışla avlanabilecek belli başlı balıklar arasında ise akya, istavrit, kolyoz, levrek, zargana, mercan, dülger balığı, orfoz, izmarit, orkinos, çipura, lipsos, kupes, kılıçbalığı, kırlangıç, uskumru, eşkina, karagöz, mezgit, lüfer sayılabilir. Ülkemizde yöresine göre değişim gösteren en verimli ticari avın yapıldığı mevsim yaz sonu, sonbahar ve kış aylarının başlangıcıdır. Suların soğuması ile birlikte açık denizlerdeki pelajik balıklar kıyılara yaklaşır, bu da av bereketini artırır. DPT tarafından hazırlanan 10.kalkınma planında(2014-2018)şu madde sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmaktadır. “Balıkçılıkta kaynak yönetimi bilimsel verilere dayalı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilecek, idari kapasite güçlendirilecektir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde çevresel sürüdürülebilirlik gözetilecek, ürün çeşitliliği ve markalaşma ile uluslar arası pazarlarda rekabet edebilirliğin artırılması sağlanacaktır.”
Bu vizyon doğrultusunda kaynaklarımızla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak ve su ürünleri ile ilgili faaliyetlerin izlenmesi amacıyla, ulusal veri toplama programları oluşturulması, araştırma faaliyetlerinin uygulanması, yürütülmesi, kontrol hizmetlerinin geliştirilmesi ve kapasitenin artırılması, balıkçı örgütlerini güçlendirerek pazarlama sisteminin kontrolü, sıkıntıların çözülmesi gibi ön plana çıkan konular, başlıca polita başlıkları olarak belirlenmiştir.

Posted in Genel
\

Rezervasyon Formu
Reservation Form

    error: İçerik korunmaktadır!