Genel

Yemek Yemek Yaşamaktır

Posted on
Balığın Arkadaşları

Yaşamak için yemek gerekir. Peki ömrümüzü uzatmak için ne yemeyiliyiz ? Nasıl yemeliyiz ? İyi çiğneyin.Günde üç öğün yiyin.Tıka basa yemeyin. Bunlar oldukça basit ve doğal görünen, herkesin yapması gerektiğini bildiği şeyler.İyi çiğnemek yediklerimizin midemizde iyi öğütülmesini ve bağırsaklarımızda besin değerlerinin iyi emilmesini sağlar.Başka bir deyişle insanlar iyi çiğneyemezlerse ,almaları […]

Genel

Türk Mutfağı

Posted on

Toplam 783.562 km2’lik yüzölçümü ile hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan Türkiye, pek çok uygarlığın kesiştiği bir ülkedir. Kuzeyde Karadeniz, Slav dünyası ile doğal bir sınır çizmekte; doğudaki dağlık bölgeler onu Kafkaslarla ve İran ile birleştirmekte; güneyde ise Arap dünyası ile komşuluk yapmaktadır. Ayrıca, Akdeniz ve Ege Denizi, […]

Genel

Kadınlar Yemekseverdir

Posted on

Güzel cinsiyetin yemekseverliği karşı olan eğilimin içgüdüyle ilgisi vardır, çünkü yemekseverlik güzel kalmanın lehinedir. Bir dizi doğru ve titiz gözlem, lezzetli yiyeceklerden oluşan, narin ve itinalı bir diyetin, yaşlılığın dış belirtilerini uzun süre ertelediğini kanıtlamıştır. Gözlere daha çok parlaklık, tene daha çok tazelik ve kaslara daha çok dirilik kazandırmaktadır ve […]

Genel

Lokantaların Yararları

Posted on
Lüfer Avı

Fransa’dan başlayarak bütün Avrupa’ya yayılan lokantaların benimsenmesi, vatandaşlar için son derece faydalıdır ve bilim için de büyük önem taşır. Bu imkan sayesinde herkes, işleri ya da zevklerinden dolayı bulunduğu koşullar doğrultusunda, kendine uygun olan saatte yemek yiyebilir. Yemeği için uygun olarak belirlediği miktarı aşmayacağından emin olabilir, çünkü kendisine sunulan her […]

Genel

Mutfağın Felsefi Tarihi

Posted on

Mutfak sanatı, sanatların en eskisidir, çünkü Adem aç doğmuştur ve yeni doğan bebek bu dünyaya ulaşır ulaşmaz, ancak sütannesinin koynunda dinen çığlıklar atar. Aynı zamanda bu, diğer sanatlar arasında sivil hayat için bize en önemli hizmeti veren sanattır, çünkü ateşi kullanmayı öğrenmemizi sağlayan, mutfak ihtiyaçlarıdır ve insan, doğayı ateş yoluyla […]

Genel

Gastronominin Kökenleri

Posted on

Gastronomide sırası geldiğinde ortaya çıkmış ve onun bütün kız kardeşleri yeni gelene yer açmak için yakınlaşmıştır. Bizi beşikten mezara kadar destekleyen, aşkın zevklerini ve dostluğa güveni artıran, nefreti silahsız bırakan, işleri kolaylaştıran ve hayatın kısa yolunda, ardından yorgunluk gelmeyen ve diğer bütün zevklerin yorgunluklarını alan tek zevki sunan gastronomi reddedilebilir […]

Genel

Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Özdeyişler

Posted on

*Evren yalnızca hayatla var olur ve yaşayan her şey beslenir. *Hayvanlar karınlarını doyurur; insan yemek yer; yalnızca akıllı insan yemek yemeyi bilir. *Ulusların kaderi, beslenme tarzlarına bağlıdır. *Bana ne yediğini söyle, sana ne olduğunu söyleyeyim. *Yaratan, insanı yaşamak için yemeye mecbur bırakırken, insana buna iştah aracılığıyla yöneltir ve zevk aracılığıyla […]

Genel

Yolumuz Çırağan’a Çıkıyor

Posted on

Bu eserlerin eşitsizliğine rağmen yine de yukarılarda çok oyalanmayıp Boğaziçi boyunca devam edince yolumuz Çırağan’a çıkıyor. Özetle Beşiktaş, üç saray arasına sıkışmış bir semt. Böyle bir şeref muhtemelen pek az semte nasip olur. Aslen bir köy yerleşimiyken konumunun getirdiği avantajla Beşiktaş’ın içinde birçok mahalle gelişmiş.Bu civardaki birden fazla Rum mahallesinden […]

Genel

Kültürler Mozaiği Ortaköy

Posted on

Ortaköy, adı köy olmakla birlikte birden fazla mahalleyi içinde barındıran hayli yüksek nüfuslu ve karma bir yerleşim. Sıklıkla, birden fazla dini cemaatin uyumlu şekilde bir arada yaşadığı, ibadethanelerin birbirine komşu olduğu yerlere örnek gösteriliyor. Bu haliyle İstanbul’un bir minyatürü gibi. Sinagog’un girişleri caddeden geçerken daha iyi seziliyor. Ama denizden fark […]

Genel

Boğaziçi Nedir ve Neresidir?

Posted on

İstanbul Boğazı veya Boğaziçi yüzyıllar boyunca, resimlerle, şiirlerle, şarkılarla andığımız, romantik, bazen nostaljik güzelliklerin mekanı olarak ön plana çıktıysa da bütün bu kültür mirasının arkasında asıl belirleyici olan, bu bölgenin fiziki coğrafyasıdır. Bu nedenle özellikle çok aşina olmayanlar için tanımının ve sınırlarının belirlenmesi şarttır. En baştan başlamak gerekirse, İstanbul Boğazı, […]